FLYHACKS-sivuston käyttöehdot

Lue lisätietoja Yksityisyyspolitiikka Flyhacks

FLYHACKS-sivuston käyttöehdot

I. MÄÄRITELMÄT.

§ 1

Näissä Flyhacks-sivuston käyttöehdoissa, jäljempänä käyttöehdot, seuraavilla käsitteillä tulee ymmärtää:

 1. Sivusto - kotisivu flyhacks.com, sen alasivut ja paikalliset verkkotunnukset.
 2. Flyhacks - sivuston omistaja on Flyhacks.com Sp. z o.o., sääntömääräinen kotipaikka Varsova, osoite ul. Wolność 7D, 01-018 Varsova, rekisteröity numerolla KRS 586761 kaupparekisterin yritysrekisteriin, jolle rekisteröintiasiakirjoja pitää Varsovassa Varsovan alueoikeuden XII talousosasto, alv-tunnus 5272750999, yritystunnus (REGON): 363032378, osakepääoma 5 000 PLN, sähköpostiosoite: airsupport@flyhacks.com.
 3. Käyttäjä - sivuston välityksellä Flyhacksin tarjoamia palveluja käyttävä luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö ja jolla on lakisääteinen oikeustoimikelpoisuus.
 4. Matkustaja – henkilö, joka käyttää lentokuljetusta sopimusten perusteella, jotka on solmittu sivustoa käyttäen. Matkustaja voi olla käyttäjä tai muu käyttäjän ilmoittama henkilö, joka on valtuuttanut käyttäjän toimimaan hänen nimissään.
 5. Kuluttaja – henkilö, joka on määritelty kuluttajaksi sovellettavissa lakisäädöksissä.
 6. Tili - käyttäjän tili, jonka hän on perustanut verkkosivustolla käyttöehtojen mukaisen rekisteröinnin seurauksena.
 7. IATA – kansainvälinen lentoliikennejärjestö.
 8. GDS-lentoyhtiö – lentoliikennepalveluja tarjoava IATA:n jäsenyksikkö, joka on luokiteltu ns. säännöllistä lentoliikennettä harjoittaviin lentoyhtiöihin.
 9. LCC-lentoyhtiö – lentoliikennepalveluja tarjoava yksikkö, joka on luokiteltu ns. halpalentoyhtiöihin.
 10. Lentoyhtiöt – GDS-lentoyhtiö ja LCC-lentoyhtiö.
 11. Sosiaalinen verkkopalvelu – verkkopalvelut kuten Facebook.com ja Google+, joissa olevan tilin avulla on mahdollista perustaa tili sivustolle.
 12. YVE – sivustolla saatavilla olevat yleiset vakuutusehdot ovat erottamaton osa vakuutussopimusta, joka säätelevät vakuutussopimuksen solmimista ja suorittamista, vakuutussopimuksen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vakuutuksenantajan suorittaman korvauksen maksutapaa.
 13. Vakuutuksenottaja – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, ja joka on solminut vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa yleisten vakuutusehtojen (YVE) määritelmien mukaisesti. Näissä käyttöehdoissa käytetään vaihtoehtoisesti määritelmää käyttäjä asiayhteydestä riippuen.
 14. Vakuutuksenantaja – Inter Partner Assistance SA, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Brysselissä, on perustanut haarakonttorin, jonka osakepääoma on 31 702 613,00 euroa ja joka on Belgian kansallispankin valvonnassa, liiketoimintaluvan numero: FSMA 0487, kuuluu Axa-ryhmään.
 15. Vakuutussopimus – vakuutuksenantajan ja käyttäjän välillä YVE:n perusteella solmittu vakuutussopimus, jonka mukaan vakuutuksenantaja sitoutuu yhtiönsä puitteissa suorittamaan YVE:ssä määritellyn etuuden vakuutussopimuksen mukaisen onnettomuuden sattuessa ja käyttäjä sitoutuu maksamaan vakuutusmaksun.
 16. Hakemus – hakemus vakuutussopimuksen solmimiseksi, jonka käyttäjä täyttää sivustolla tai toimittaa palvelupuhelimen välityksellä vakuutussopimuksen solmimiseen tarvittavine tietoineen.

II. YLEISET SÄÄNNÖKSET.

§ 2

 1. Käyttöehdot määrittelevät Flyhacksin palvelujen tarjoamissäännöt käyttäjille, joiden avulla he voivat:
  1. ostaa lentolippuja ja solmia suoraan lentoyhtiöiden kanssa lentokuljetussopimuksia,
  2. solmia vakuutussopimuksia Flyhacksin välityksellä,
  3. perustaa tilin ja käyttää sen toimintoja, erityisesti käyttää lentolippujen ostamiseen lentoyhteyksien hakukonetta, mukaan lukien ns. yhdistelmälennot, toisin sanoen mahdollistamalla tietyn reitin matkustamisen käyttämällä eri lentoyhtiöiden yhteyksiä
  4. käyttää uutiskirjepalvelua
  5. solmia sopimuksen Flyhacksin kanssa välilaskutakuusta ja vahingonkorvauksen hakemisesta
  6. käyttää toimintoja: hintahälytys, tiedotukset lentoyhteyksistä.

§ 3

 1. Flyhacks toimii seuraavasti koskien lentolippujen ostamista ja mahdollisuuden tarjoamista käyttäjille solmia kuljetussopimuksia lentoyhtiöiden kanssa:
  1. käyttäjien ja GDS-lentoyhtiöiden välillä solmittavien sopimusten osalta GDS-lentoyhtiöiden edustajana tai IATA:n akkreditoimien edustajien alihankkijana, jotka toimivat GDS-lentoyhtiöiden kanssa tehdyn edustussopimusten perusteella,
  2. käyttäjien ja LCC-lentoyhtiöiden välillä solmittavien sopimusten osalta käyttäjän ilmoituksen toimittajana LCC-lentoyhtiöille.
 2. Flyhacks osallistuu käyttäjän lentolipun ostoon käyttöehtojen 14 - 17 §:ssä säädetyllä tavalla, eikä missään tämän pykälän 1 momentissa mainituissa tapauksissa Flyhacks ole kuitenkaan lentokuljetussopimuksen sopimusosapuoli. 1 momentin b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Flyhacks ei ole kuljetussopimuksen minkään osapuolen valtuutettu edustaja, vaan antaa käyttäjälle mahdollisuuden toimittaa ilmoituksia LCC-lentoyhtiölle ja ostaa lentolipun.
 3. Vakuutussopimuksen solmimisessa Flyhacks toimii välittäjänä 22. toukokuuta 2003 vakuutusedustuksesta annetun lain 3 artiklan 2 momentin säädösten mukaisesti.
 4. Flyhacks huomauttaa, että:
  1. LCC-lentoyhtiöihin ei sovelleta IATA:n määrittämiä kuljetusehtoja. LCC-lentoyhtiöiden lentoliikenteeseen sovelletaan näiden yhtiöiden asettamia sääntöjä ja ne ovat käyttäjän käytettävissä ennen kuljetussopimuksen solmimista. Flyhacks suosittelee käyttäjää lukemaan nämä säännöt. Kun käyttäjä on hyväksynyt nämä säännöt lentolipun ostoprosessissa, ne sitovat käyttäjää.
  2. sopimukset, joista on puhe tämän pykälän 1 kohdassa toteutetaan yksittäisten lentoyhtiöiden määrittelemien sääntöjen mukaisesti. Flyhacks suosittelee käyttäjää lukemaan nämä säännöt. kun käyttäjä on hyväksynyt nämä säännöt ostoprosessissa, ne sitovat käyttäjää.

§ 4

 1. Sivuston käyttämiseksi käyttäjän tietokoneelta tai muulta laitteelta niiden ei tarvitse täyttää erityisiä teknisiä ehtoja. Riittää, että käytettävissä on Internet-yhteys, sähköpostiosoite, vakiokäyttöjärjestelmä ja vakioverkkoselaimen ajankohtainen versio.
 2. Jos haluat käyttää verkkosivustoa oikein, sinun on sallittava evästetiedostot verkkoselaimessasi. Evästetidostoja käytetään käyttäjän istunnon ylläpitämiseen. Ne on mahdollista poistaa myöhemmin verkkoselaimessa olevan asetusvalinnan tai muun ohjelmiston avulla. Yksityiskohtaiset tiedot evästeistä sisältyvät evästepolitiikkaan, joka muodostaa käyttöehtojen liitteen nro 1.
 3. Sivusto toimii latinalaisilla aakkosilla eikä hyväksy yksittäisillä kielillä esiintyviä erikoismerkkejä.

§ 5

 1. On kiellettyä ryhtyä mihinkään toimiin, jotka voivat aiheuttaa häiriötä verkkosivuston ohjelmistoon.
 2. On kiellettyä lisätä verkkosivustolle mitään laitonta sisältöä eli sellaista, mikä rikkoo sovellettavaa lakia, sosiaalisen rinnakkaiselon sääntöjä tai kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia.

§ 6

 1. Verkkosivustoa käyttävällä käyttäjällä on mahdollisuus valita valuutta käytettävissä olevista vaihtoehdoista, jotka ovat kyseisen käyttäjän laskutuksen oletusvaluutta. Se tarkoittaa, että:
  1. kaikki sivustolla näkyvät hinnat, erityisesti lentolippujen hinnat näytetään käyttäjän valitsemassa valuutassa,
  2. alennuskuponkien tai muiden käyttäjälle myönnettyjen alennusten arvo näytetään käyttäjän valitsemassa valuutassa sen jälkeen, kun se on ensin muunnettu euroista,
  3. käyttäjän maksettavat maksut suoritetaan käyttäjän valitsemassa valuutassa.
 2. Sen lisäksi Flyhacks huomauttaa, että sivuston tärkein valuutta on euro. Sen seurauksena, jos käyttäjä valitsee toisen valuutan oletuksena, verkkosivusto muuntaa alennuskuponkien arvon ja alennukset tähän valuuttaan euroista.

III. TILIN PERUSTAMINEN.

§ 7

 1. Flyhacks mahdollistaa käyttäjälle tilin perustamisen, joka antaa hänelle pääsyn määrättyihin sivuston toimintoihin. Sivuston perustamisesta ja sen ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa Flyhacks. Tilin perustaminen ja siihen liittyvien ilmoitettujen toimintojen käyttö ei edellytä, että käyttäjä maksaa rahamaksun, mutta kun käyttäjä saa pääsyn toimintoihin, jotka on asetettu käyttäjän käyttöön maksuttomasti, käyttäjä hyväksyy sähköpostiviestien saamisen sivuston toiminnasta, joka on kuvattu käyttöehtojen 31 §:ssä. Jos käyttäjä ei halua jatkaa tällaisten tietojen saamista, hän voi milloin tahansa peruuttaa tilinperustamissopimuksen näiden käyttöehtojen 10 § 2 momentin mukaisesti. Flyhacks huomauttaa lisäksi, että näiden käyttöehtojen 31 §:ssä esitetyt tiedot ja uutiskirjepalvelu, josta on puhe näiden käyttöehtojen 20 §:n säännöksessä ovat toisistaan riippumattomia ja eroavat toisistaan erityisesti sähköpostiviestien lähetystiheyden osalta. Tämä säännös ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että Flyhacks voi ottaa käyttöön maksuja osalle toimintojen käytöstä.
 2. Käyttäjä voi perustaa tilin rekisteröitymällä kahdella tavalla: ilman lentolipun ostamista tai samanaikaisesti sen oston kanssa.
 3. Käyttäjän, joka haluaa solmia sopimuksen Flyhacksin kanssa tilin perustamisesta ilman lentolipun ostoa, on täytettävä sivuston jokaisella sivulla oleva lomake napsauttamalla asiaan liittyvää painiketta.
 4. Seuraavaksi on täytettävä yllä oleva lomake, syöttämällä siihen tarvittavat tiedot ja napsauttamalla asiaan liittyvää painiketta. Lomakkeelle on kiellettyä lisätä laitonta sisältöä. Lomake muodostaa käyttäjälle osoitetun Flyhacksin tarjouksen, joka koskee tilin perustamissopimuksen solmimista.
 5. Lomakkeen lähettämisen edellytys on käyttöehtojen hyväksyminen.
 6. Painikkeen napsauttaminen, josta on puhe yllä olevan neljännen momentin säännöksessä, aiheuttaa rekisteröintilomakkeen lähettämisen Flyhacksille ja se merkitsee sitä, että käyttäjä hyväksyy Flyhacksin tarjouksen tilinperustamissopimuksen solmimisesta. Sillä hetkellä Flyhacksin ja käyttäjän välillä on solmittu sopimus tilin perustamisesta.
 7. Tilinperustamissopimuksen solmiminen voi tapahtua myös samanaikaisesti lentolipun oston kanssa. Tilin perustamisprosessin valmispainikkeen napsautuksen hetkellä, syntyy sopimus tilin perustamisesta. Sanotun painikkeen napsautuksen jälkeen, käyttäjällä on mahdollisuus asettaa tilinsä salasana asiaan liittyvällä toiminnolla.
 8. Tilin perustaminen on mahdollista myös yhteisöpalvelua käyttäen. Sitä varten henkilön, joka haluaa perustaa tilin, pitää valita yhteisöpalvelu, jonka välityksellä hän haluaa käyttää sivustoa. Kun napsautat painiketta, joka vahvistaa sisäänkirjautumisen yhteisöpalveluun, tilin perustamissopimus on solmittu.

§ 8

Tilin perustamissopimuksen solmimisen hetkellä Flyhacks antaa käyttäjälle pääsyn sivustolle ja Flyhacksin sivuston välityksellä tarjoamiin toimintoihin.

§ 9

Flyhacks suosittelee, että käyttäjä tallentaa sivustolle sisäänkirjautumiseen käyttämät tiedot tavalla, joka estää luvattomilta henkilöiltä pääsyn näiden tietojen käyttöön.

§ 10

 1. Tilin perustamissopimus on solmittu määräämättömäksi ajaksi.
 2. Käyttäjä voi irtisanoa tilin perustamissopimuksen milloin tahansa välittömällä vaikutuksella käyttämällä asiaan kuuluvaa toimintoa tilillä, lähettämällä ilmoituksen näiden käyttöehtojen 1 § 2 kohdassa annettuun Flyhacksin osoitteeseen, sähköpostitse osoitteeseen airsupport@flyhacks.com tai muussa muodossa.
 3. Flyhacks voi irtisanoa tilin perustamissopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla, jos:
  1. Flyhacksin konkurssimenettely avataan,
  2. Flyhacks tekee päätöksen sivuston toiminnan lopettamisesta seuraavista syistä johtuen: lakisäädösten muutos, tuomioistuimen tai hallintoelimen päätös, jotka estävät sivuston toiminnan jatkamisen tai taloudellinen kannattamattomuus sivuston toiminnan jatkamiseksi. Irtisanominen on lähetettävä sähköpostitse käyttäjän sivustolle antamaan sähköpostiosoitteeseen.
 4. Flyhacks voi irtisanoa tilin perustamissopimuksen välittömällä vaikutuksella, kun: Käyttäjä on rikkonut käyttöehtojen 5 §, 7 § 4 momentin 2 lausetta tai 26 § 3 momenttia. Irtisanominen on lähetettävä sähköpostitse käyttäjän sivustolle antamaan sähköpostiosoitteeseen.

§ 11

Käyttäjällä on mahdollisuus sisäänkirjautumisen jälkeen käyttää verkkosivustolla käytettävissä olevia toimintoja sekä muokata omia tietoja.

V. LENTOLIPPUJEN OSTO.

§ 14

 1. Käyttäjällä on mahdollisuus tilille sisäänkirjautumisen jälkeen tai ilman sisäänkirjautumista ostaa lentolippuja lentoyhtiöiltä määrittämiensä parametrien mukaan.
 2. Ainoa käytettävissä oleva maksutapa on maksukortti.

§ 15

 1. Käyttäjän pitää valita lennon lähtö- ja saapumispaikat sekä myös lennon päivämäärä. Seuraavaksi käyttäjä voi valita käytettävissä olevista yhteyksistä, yhdistelmälennot mukaan lukien, hänelle sopivimman napsauttamalla valitun yhteyden vieressä olevaa painiketta.
 2. Tämän jälkeen käyttäjän on annettava varaukseen tarvittavat tiedot, erityisesti: Matkustajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkatavaroita koskevat tiedot ja, jos laskun vastaanottovaihtoehto on valittu, myös sen esittämiseen tarvittavat tiedot.
 3. Tässä vaiheessa esitetyt tiedot sekä hinta, tiedot matkatavarasta, reitti ja lennon päivämäärä muodostavat lentoyhtiön ja, jos reitti sisältää yhdistelmälentoja, lentoyhtiöiden kutsun käyttäjälle lentokuljetussopimuksen tai -sopimusten solmimiseksi. Käyttäjä esittää asiaan kuuluvaa painiketta napsauttamalla lentoyhtiölle, ja jos lento sisältää yhdistelmälentoja, lentoyhtiöille tarjouksen lentokuljetussopimuksen solmimiseksi. Samalla käyttäjä esittää Flyhacksille tarjouksen erillisen sopimuksen solmimisesta Flyhacksin kanssa palvelun tuottamisesta, joka mahdollistaa käyttäjälle hänen valitseman lentolipun tai lentolippujen ostamisen sivuston välityksellä.
 4. Seuraavaksi suoritetaan annettujen maksukorttitietojen aitouden todentaminen ja tarkistetaan, onko maksutapahtumaan käytetyn kortin käyttö estetty ja onko korttiin liittyvällä pankkitilillä maksuun riittävä rahamäärä.
 5. Jos tämän pykälän neljännen momentin säännöksessä mainittu tarkistus osoittautuu negatiiviseksi, Flyhacks ottaa yhteyttä käyttäjään ja Flyhacksilla on oikeus vaatia henkilöllisyyden lisätarkistamista pyytämällä käyttäjää lähettämään henkilöllisyystodistuksen tai passin skannauksen Flyhacksille. Flyhacksilla on myös oikeus pyytää käyttäjää maksamaan toisella maksukortilla tai muulla maksutavalla.
 6. Positiivisen tarkistuksen jälkeen käyttäjälle ilmoitetaan siitä tämän pykälän neljännessä tai viidennessä momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
 7. Seuraavaksi tarkistetaan paikan saatavuus käyttäjän valitsemalle reitille ja haun aikana ilmoitettu summa. Tarkistus liittyy siihen, että lentoyhtiöiden reaaliaikaisen lipunmyyntiprosessin ja eri myyntikanavien kautta suoritettavan myynnin aikana, jolloin käyttäjä on esittänyt tarjouksen lentoyhtiölle siihen asti, kunnes hänen tarjous on saapunut lentoyhtiölle, vapaita paikkoja kyseisellä reitillä tai käyttäjälle esitetyllä hinnalla ei mahdollisesti enää ole saatavilla. Se liittyy ns, lippujen ostotarjousjonoihin yksittäisten lentoyhtiöiden järjestelmissä, joihin Flyhacksilla ei ole vaikutusta.
 8. Jos edellä mainittu paikkojen saatavuuden ja hinnan tarkistus on lentoyhtiössä positiivinen, niin käyttäjä saa sivustolla annettuun sähköpostiosoitteeseen lentolipun, ja kun kyse on yhdistelmälennoista lentoliput. Tämä sähköpostiviesti merkitsee lentoyhtiön hyväksyntää ja, kun kyse on yhdistelmälennoista, lentoyhtiöiden hyväksyntää käyttäjän tarjoukselle lentokuljetussopimuksen solmimiseksi. Samalla tämä sähköpostiviesti merkitsee Flyhacksin hyväksyntää käyttäjän tarjoukselle solmia sopimus palvelun tuottamisesta, joka mahdollistaa käyttäjän ostamaan valitsemansa lentolipun tai -lippunsa sivuston avulla.
 9. Jos lentoyhtiön suorittaman paikkojen saatavuuden ja hinnan tarkistuksen tulos on negatiivinen, käyttäjä saa sivustolle annettuun sähköpostiosoitteeseen tiedon, että paikkoja ei ole saatavissa määritetyllä hinnalla. Tämä viesti on lentoyhtiön hylkäävä vastaus käyttäjän tarjoukseen lentokuljetussopimuksen solmimisesta sekä Flyhacksin hylkäävä vastaus tarjoukseen solmia sopimus palvelun tuottamisesta, joka mahdollistaa käyttäjän ostamaan valitsemansa lentolipun tai -lippunsa sivuston avulla. Kyseinen sähköpostiviesti voi sisältää myös tietoja lippujen tämänhetkisistä hinnoista kyseisellä reitillä tai vaihtoehtoisista lentoajoista. Käyttäjällä on silloin mahdollisuus esittää uuden tarjouksen lentoyhtiöille lentokuljetuskuljetussopimuksen sopimiseksi ja Flyhacksille uuden tarjouksen uuden sopimuksen solmimiseksi palvelun tuottamiseksi, joka mahdollistaa käyttäjän ostamaan valitsemansa lentolipun tai -lippunsa sivuston avulla. Jos käyttäjä ei halua käyttää vaihtoehtoisia yhteyksiä, hänen maksamat maksut palautetaan hänelle 14 päivän kuluessa. Jos käyttäjä päättää tehdä uuden tarjouksen, hänen maksamaana maksuun tehdään asianmukainen korjaus: jos hinta on alhaisempi, liikamaksu palautetaan käyttäjälle 14 päivän kuluessa, ja jos hinta on korkeampi, käyttäjän pitää maksaa lennon ja palvelumaksun hintaero. Jos käyttäjä tekee uuden tarjouksen, tämän pykälän 1-8 momenttien säännöksiä sovelletaan vastaavasti.
 10. Lentokuljetuksen hinnan lisäksi Flyhacks veloittaa käyttäjältä palvelumaksun.
 11. Palvelumaksu lisämatkatavarasta, joka rekisteröidään verkkosivun kautta ostettaessa, on 2 euroa jokaisesta matkatavarasta.
 12. Käyttäjä suostuu saamaan laskut Flyhacksilta ja lentoyhtiöiltä sähköisessä muodossa.
 13. LCC-lentoyhtiöiden tapauksessa sivusto mahdollistaa lisälomakkeen täyttämisen lähtöselvityksen tekemistä varten. Jos käyttäjä ei anna lähtöselvitystietoja, hänen on maksettava lisäkustannuksia lentokentällä.
 14. Jos lentolippujen ostoprosessi keskeytyy, Flyhacks voi ottaa yhteyttä käyttäjään esim. sähköpostitse, jotta voisi auttaa käyttäjää lippujen ostoprosessissa ja mahdollistaa sen, että ostovaihe palautetaan, jossa ostoprosessi keskeytyi.

§ 16

 1. Muutokset lentokuljetussopimukseen tai lentokuljetuksen peruuttaminen ovat vain silloin mahdollisia, kun kyseinen lentoyhtiö sen sallii kuljetusehdoissaan määritettyjen säännösten mukaisesti. Tällaisiin muutoksiin voi liittyä tarve maksaa lisämaksu lentoyhtiölle.
 2. Jos kyseinen lentoyhtiö sallii lentokuljetussopimuksen muuttamisen, Flyhacks mahdollistaa silloin käyttäjälle sen tekemisen sivuston välityksellä. Lentokuljetussopimukseen tehtävistä muutoksista tai sen peruuttamisesta sivuston kautta Flyhacks veloittaa palvelumaksun.
 3. Lentokuljetuksen peruuttamisen tapauksessa, joka tapahtuu lentoyhtiöiden sääntöjen mukaisesti, Flyhacksilla on oikeus pidättää palvelumaksu.
 4. Muutos suoritetaan soveltaen vastaavasti näiden käyttöehtojen 15 §:n säännöksissä määritettyjä periaatteita.

§ 17

Flyhacks kiinnittää käyttäjän huomion siihen, että hän:

 1. on tutustunut voimassa oleviin viisumivaatimuksiin sekä päämäärämäärävaltiossa että niissä valtioissa, joiden alueella lentojen vaihdot tapahtuvat,
 2. on tarkistanut säännöt, jotka koskevat lentoyhtiöiden lennoilla sovellettavien rekisteröitävien matkatavaroiden ja käsimatkatavaroiden enimmäiskokoa ja -painoa,
 3. on tarkistanut, mitä tavaroita ei saa olla rekisteröitävässä matkatavarassa tai mitä ei saa kuljettaa lentokoneen matkustamossa,
 4. on saanut tiedot yksittäisissä maissa voimassa olevista tullilainsäädännöistä, erityisesti koskien tullien soveltamista liittyen tiettyjen tavaroiden tuontiin tai vientiin kyseisestä valtiosta,
 5. on selvittänyt, onko siinä maassa, johon käyttäjä lentää tai, jonka alueella lennon vaihto tapahtuu, voimassa rajoituksia koskien rahojen enimmäismäärää, jonka saa tuoda tai viedä pois näiden valtioiden alueelta,
 6. saapuu lentoasemalle riittävän aikaisin, jotta aika riittää turvatarkastuksen suorittamiseen, passitarkastukseen ja mahdollisen rekisteröitävän matkatavaran jättämiseen,
 7. on tarkastanut huolellisesti sivustolle annetut matkustajan tiedot, koska myöhempää muutosta varten lentoyhtiöt voivat vaatia maksuja omien sääntöjensä mukaisesti,
 8. johtuen lentoyhtiöiden lipputilausten jonotusjärjestelmästä, ei tee mitään varauksia määränpäähän, erityisesti hotelli-, autonvuokraus- tai paikan päällä suoritettavien retkien varauksia, ennen kuin on saanut 15 §:ssä kuvattujen periaatteiden mukaisesti lentoliput,
 9. suunnitellessaan matkaa on ottanut huomioon, että lennon vaihtojen aikana saattaa olla välttämätöntä kulkea turvatarkastuksen läpi sekä myös välttämättömyys ottaa vastaan rekisteröity matkatavara ja tehdä sen lähtöselvitys uudelleen,
 10. suunnitellessaan lennon vaihtoja on tietoinen siitä, että eräillä lentoasemilla saapumisterminaalin ja lähtöterminaalin välillä liikkuminen edellyttää niiden koon vuoksi riittävän ajan varaamista, minkä vuoksi käyttäjän on hankittava asiaa koskevat tiedot etukäteen,
 11. jos käyttäjän ostama lentolippu on alennuslippu, esim. opiskelijalippu, käyttäjällä on oltava voimassa oleva asiakirja, joka vahvistaa käyttäjän oikeuden alennuksen saamiseen, erityisesti koululais- tai opiskelijatodistus ja se on näytettävä yhdessä lentolipun kanssa lähtöselvityksessä,
 12. on varmistanut, ettei kukaan luvaton henkilö ole laittanut mitään tavaroita hänen matkatavaroihinsa.

VI. Vakuutus.

§ 18

 1. Käyttäjä voi solmia vakuutussopimuksen sivuston tai Flyhacksin ylläpitämän palvelupuhelimen välityksellä.
 2. Vakuutussopimukset solmitaan suoraan käyttäjän ja vakuutuksenantajan välillä ja Flyhacks toimii vain vakuutuksenantajan välittäjänä luomalla tekniset edellytykset vakuutussopimuksen solmimiseksi 1 momentissa kuvatulla tavalla.
 3. Käyttäjän ja vakuutuksenantajan välinen vakuutussopimus syntyy YVE:n mukaisesti määritetyn vakuutusmaksun maksupäivänä 14 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos maksu on saapunut aikana, jolloin vakuutuksenantajan hinta oli sitova sen jälkeen, kun käyttäjä on jättänyt hakemuksen sivuston välityksellä. Jos hakemus jätetään vakuutusmaksua maksamatta, vakuutusmaksu maksetaan vakuutuksenantajan määrittämää summaa pienemmällä summalla tai vakuutusmaksu maksetaan ilmoitetun määräajan jälkeen, vakuutussopimusta ei ole solmittu.
 4. Vakuutussopimus voidaan tehdä terveydenhoitokustannuksista, onnettomuuksien seurauksista, siviilioikeudellisesta vastuusta, viivästymisistä, matkatavaroista, ryöstöistä tai varkauksista ja peruuttamisvakuutuskustannuksista YVE:n perusteella (Yleiset vakuutusehdot).
 5. Vakuutussopimus voidaan solmia YVE:ssä määritetyksi ajaksi: vähintään 2 päiväksi ja enintään 180 päiväksi.
 6. Vakuutuksenantajan valitseman vakuutuskauden kesto sekä vakuutussuojan alkamis- ja päättymispäivä on ilmoitettu vakuutuskirjan kohdassa vakuutuskausi.
 7. Käyttäjän on ilmoittava kirjallisesti vakuutuksenantajalle 7 päivän kuluessa vakuutuskirjan vastaanottamisesta vakuutuskirjan sisältämien tietojen epäjohdonmukaisuuksista todelliseen tilanteeseen nähden, erityisesti hänen hakemuksessaan toimittamiin tietoihin nähden ja hänen on annettava oikeat tiedot. Saatuaan oikeat tiedot vakuutuksenantaja tekee tarvittavat muutokset ja ilmoittaa käyttäjälle lähettämällä tiedot tehdyistä muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen.
 8. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja vakuutuksenantajan oikeudet ja velvollisuudet, vakuutussopimuksen mukaisten suoritusten kuvaus ja vakuutustapahtuman tapahtumiin liittyvät korvausvaatimukset on määritelty YVE:ssa.
 9. Käyttäjällä on sopimuksen voimassaoloaikana oikeus pyytää kirjallisesti vahvistusta sen sisällöstä.

§ 19

 1. Vakuutussopimuksen solmiminen sivuston kautta tapahtuu tässä pykälässä määritellyllä tavalla.
 2. Käyttäjä saa lennon varausprosessin osana lisäksi mahdollisuuden ostaa vakuutuksen määritetyssä laajuudessa. Käyttäjän tulisi ensin perehtyä sivustolla saatavilla olevan vakuutuksen tietoihin, erityisesti YVE:n sisältöön, joka on näiden tietojen liitteenä. Ilmoitus lennon varaamisesta vakuutuksen kanssa muodostaa käyttäjän ilmoituksen hakemuksen jättämisestä vakuutussopimuksen solmimiseksi vakuutuksenantajan kanssa sekä käyttäjän suostumuksen käyttää lennon varauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja ja siirtää ne edelleen vakuutuksenantajalle (myös henkilötiedot), sekä muodostaa myös valinnan vakuutusvaihtoehdosta, vakuutuksen kestoajasta, vakuutettujen henkilöiden lukumäärästä ja vakuutuksen kattavuuden alueellisesta laajuudesta.
 3. Ennen hakemuksen jättämistä ja vakuutusmaksun maksamista käyttäjän on:
  1. Perehdyttävä käyttöehtojen sisältöön ja erityisesti seuraaviin tietoihin:
   1. tiedot vakuutuksenantajasta ja Flyhacksista vakuutuksenantajan välittäjänä,
   2. vakuutuksenantajan ja Flyhacksiin osoite, vakuutuksenantajan ja Flyhacksin sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksinumero, joita käytetään yhteydenpitoon vakuutussopimusta koskevissa asioissa,
   3. osoite, johon kuluttaja voi jättää reklamaation, jos se poikkeaa kohdassa b) annetusta osoitteesta,
   4. vakuutusmaksun kokonaissumma ja muut vakuutussopimuksen solmimiseen liittyvät kustannukset,
   5. vakuutusmaksun maksamismenetelmä ja maksun määräaika,
   6. vakuutuksenantajan käyttäjälle antaman vakuutusturvan laajuus ja vakuutusaika sekä vakuutuksenantajan soveltama reklamaatiokäsittelyn menettelytapa,
   7. vakuutussopimuksen peruuttamisoikeuden käytön suoritustapa ja -aika sekä vakuutussopimuksen peruuttamislomakkeen malli,
   8. mahdollinen vakuutussopimuksen peruuttamisoikeuden puuttuminen tai olosuhteet, joissa kuluttaja menettää oikeuden vakuutussopimuksen peruuttamiseen,
   9. vakuutussopimuksen voimassaoloaika tai vakuutussopimuksen mahdollinen irtisanomistapa ja sen edellytykset,
   10. mahdollisuudet käyttää vakuutuksenantajan käyttämiä tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä reklamaatioiden ja korvausvaatimusten käsittelyyn ja säännöt pääsystä näihin menettelyihin.
  2. perehdyttävä sivustolla saatavilla olevan YVE:n sisältöön.
  3. perehdyttävä sivustolla annettujen vakuutusmaksujen suuruuteen. Halutessaan saada vakuutusmaksun laskennan käyttäjä ilmoittaa: vakuutusvaihtoehdon, vakuutuksen keston, vakuutettavien lukumäärän, vakuutuksen alueellinen kattavuus. Vakuutusmaksulaskurilla laskettu vakuutusmaksun arvo (hinta) sitoo vakuutuksenantajaa maksun eräpäiväksi ilmoitettuun päivämäärään asti. Tämän päivämäärän jälkeen vakuutuksenantajalla on oikeus kieltäytyä solmimasta sopimusta palkkion maksamisesta huolimatta.
 4. Käyttäjä hyväksyy tiedon ja hyväksyy sen, että napsauttamalla valintaa Varaa tämä lento vakuutuksen kanssa, josta on puhe 2 momentissa, käyttäjä jättää hakemuksen vakuutussopimuksen solmimiseksi vakuutuksenantajan kanssa ja vahvistaa, että hän on perehtynyt näiden käyttöehtojen ja YVE:n sisältöön, tietoihin vakuutusmaksun suuruudesta ja 3 momentissa esitettyihin tietoihin.
 5. Vakuutussopimus solmitaan näiden käyttöehtojen, YVE:n, käyttäjän hakemuksen ja vakuutusmaksulaskurin avulla saadun vakuutusmaksulaskelman (hinnan) perusteella. Vakuutussopimus solmitaan näiden käyttöehtojen 18 § 3 momentissa määritetyllä hetkellä.
 6. Vakuutuksenantaja vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vakuutuskirjan käyttäjän hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen yhdessä 3 momentissa annettujen tietojen kanssa, erityisesti ohjeen kanssa, joka koskee vakuutussopimuksen peruuttamisoikeutta ja peruuttamisilmoituksen lomaketta.

§ 20

 1. Vakuutussopimuksen solmiminen Flyhacksin ylläpitämän palvelupuhelimen kautta toteutetaan tässä pykälässä määritellyllä tavalla.
 2. Käyttäjä antaa puhelimitse hakemuksen täyttämiseen tarvittavat tiedot sekä vakuutusvaihtoehdon, vakuutuksen keston, vakuutettavien henkilöiden lukumäärän, vakuutuksen alueellisen kattavuuden. Jos käyttäjä on aiemmin antanut sivustolle tietoja lentolippujen varaamista varten ja ilmaissut halunsa solmia vakuutussopimuksen, Flyhacks ilmoittaa käyttäjälle, että tietoja käytetään hakemuksen täyttämiseen ja sopimuksen solmimiseen ja kerää mahdollisesti muita vakuutussopimuksen solmimiseen tarvittavia tietoja.
 3. Hakemuksen täyttämisen jälkeen Flyhacks lähettää käyttäjälle hänen puhelinkeskustelun aikana antamaan sähköpostiosoitteen:
  1. Käyttäjän puhelimitse antamilla tiedoilla täytetyn hakemuksen,
  2. Asiaankuuluvat YVE,
  3. Nämä käyttöehdot,
  4. Tiedot vakuutusmaksun suuruudesta, vakuutusmaksun maksamismenetelmän ja eräpäivän, joka on myös tarjouksen voimassaoloaika.
 4. Sen lisäksi 3 momentissa mainitun vahvistuksen ohella Flyhacks vakuutuksenantajan edustajana antaa käyttäjälle 19 § 3 momentissa mainitut tiedot yhdessä tietojen kanssa, jotka on mainittu 3 momentissa, erityisesti ohjeen, joka koskee vakuutussopimuksen peruuttamisoikeutta ja peruuttamisilmoituksen lomaketta.
 5. Ennen vakuutusmaksun maksamista käyttäjän pitää perehtyä hänelle lähetettyyn vahvistukseen kokonaisuudessaan ja erityisesti:
  1. on luettava näiden käyttöehtojen sisältö,
  2. on luettava YVE:n sisältö,
  3. on perehdyttävä vakuutusmaksun suuruuteen, sen maksamisehtoihin ja eräpäivään,
  4. ehdotetun vakuutuskirjan sisältöön.
 6. Käyttäjä tekee ilmoituksen, joka vahvistaa halun solmia sopimus napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa 3 momentissa mainittua asiaan liittyvää linkkiä ja maksamalla vakuutusmaksun, mikä merkitsee samalla ilmoitusta halusta solmia vakuutussopimus. Jollei seuraavasta lauseesta muuta johdu, tällaisen ilmoituksen lähettäminen on edellytys vakuutussopimuksen tekemiselle kuluttajasuojalain säädösten mukaisesti. Tämän ilmoituksen lähettämisen jälkeen asiakas maksaa vakuutusmaksun, joka on ehto vakuutussopimuksen solmimiselle. Käyttäjä ottaa tiedon huomioon ja hyväksyy, että saadakseen vakuutusmaksun laskelman käyttäjä on ilmoittanut vakuutusvaihtoehdon, vakuutuksen keston, vakuutettavien henkilöiden lukumäärän ja vakuutuksen alueellisen kattavuuden. 4 momentissa mainitussa vahvistuksessa annettu vakuutusmaksun arvo on laskettu käyttämällä vakuutusmaksun (hinta) laskuria ja se sitoo vakuutuksenantajaa maksun eräpäiväksi ilmoitettuun päivämäärään asti (tarjouksen voimassaoloaika).
 7. Vakuutuksenantaja vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vakuutuskirjan käyttäjän hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

§ 21

 1. Vakuutusmaksun suuruus lasketaan käyttäjän hakemuksessa antamien tietojen ja hakemuksen lähettämispäivänä voimassa olleiden vakuutusmaksutariffien perusteella. Jos vakuutussopimus solmitaan:
  1. Sivuston välityksellä – käyttäjä saa vakuutusmaksulaskelman napsauttamalla painiketta:
   1. Varaa ja maksa vakuutuksen kanssa, kun on heti valinnut lentolipun ostamisen vakuutuksen kanssa,
   2. Lisää vakuutus, kun on päättänyt ostaa vakuutuksen lentolipun oston jälkeen,
  2. Palvelupuhelimen välityksellä - annetaan käyttäjälle keskustelun aikana ja vahvistetaan sen jälkeen 20 §:n säännöksien mukaan.
 2. Käyttäjän on mahdollista maksaa vakuutusmaksu 14 § 2 momentissa määritetyllä tavalla. Vakuutusmaksu on maksettu:
  1. sillä hetkellä, kun välittäjänä toimivan Flyhacksin (näiden käyttöehtojen 3 § 3 momentin tarkoittamalla tavalla) tilille on sille maksupalveluja suorittavassa yksikössä kirjattu saapunut vakuutusmaksu, jos vakuutuksenottaja on maksanut vakuutusmaksun pankkisiirrolla tai maksukortilla;
  2. sillä hetkellä, kun välittäjänä toimivalle Flyhacksille (näiden käyttöehtojen 3 § 3 momentin tarkoittamalla tavalla) maksetaan käteismaksu, jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun käteisenä.
 3. Käyttäjää veloitetaan sivuston yhteyskustannuksista sitä palvelevan teleoperaattorin hinnaston mukaisesti.
 4. Käyttäjältä ei veloiteta muita vakuutussopimuksen solmimiseen liittyviä kustannuksia lukuun ottamatta vakuutusmaksua ja sivuston tai palvelupuhelimen (jos käyttäjä soittaa palvelupuhelimeen) yhteyskustannuksia, jotka veloitetaan hänen käyttämänsä teleoperaattorin palveluiden kustannusten mukaisesti.
 5. Sopimuksen solmimiseksi vakuutusmaksu on maksettava käyttäjälle ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Jos tässä momentissa tarkoitettua määräaikaa ei noudateta, hakemuksen voimassaoloaika päättyy ja se aiheuttaa vakuutussuojan puuttumisen.

§ 22

 1. Jollei 4 momentin säännöksistä muuta johdu, käyttäjällä, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa vakuutussopimus syytä ilmoittamatta ja ilman lisäkustannuksia toimittamalla vakuutuksenantajalle kirjallinen ilmoitus 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vakuutussopimus on solmittu 19 § 6 momentin tai 20 §. 7 momentin mukaisesti.
 2. Jos käyttäjä peruuttaa vakuutussopimuksen, sopimus katsotaan mitättömäksi ja käyttäjä, joka on kuluttaja, on vapautettu kaikista velvoitteista. Jollei 3 momentista muuta johdu, se mitä osapuolet ovat maksaneet, palautetaan muuttumattomana (jos muutos oli välttämätön päivittäisen liiketoiminnan puitteissa) 30 päivän kuluessa:
  1. sopimuksen peruuttamispäivästä lähtien, jos käyttäjä on kuluttaja,
  2. sopimuksen peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivästä - vakuutuksenantajan suoritusten osalta.
 3. Sopimuksen peruuttaminen ei vapauta käyttäjää velvollisuudesta maksaa vakuutusmaksu siltä ajalta, jona vakuutuksenantaja on antanut vakuutusturvan.
 4. Vakuutussopimus päättyy:
  1. a. jollei YVE:n eri säännöksistä muuta johdu, vakuutuskauden päättyessä;
  2. sinä päivänä, jona vakuutuksenantaja tai välittäjä (Flyhacks) saa ilmoituksen vakuutussopimuksen peruuttamisesta.
 5. Jos vakuutussopimus solmitaan verkkosivuston tai palvelupuhelimen välityksellä, vakuutuksenottajalla, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa vakuutussopimus, jonka vakuutuskausi on vähintään 30 päivää, 30 päivän kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu sopimuksen solmimisesta.
 6. Jos sopimus solmitaan suoraan, vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus, jos vakuutussopimus on solmittu yli kuuden kuukauden vakuutuskaudelle, 30 päivän kuluessa ja, jos vakuutuksenottaja on yrittäjä, 7 päivän kuluessa sopimuksen solmimispäivästä.
 7. Edellä 5 ja 6 momentissa mainitut oikeudet eivät vapauta vakuutuksenottajaa velvollisuudesta maksaa vakuutusmaksu siltä ajanjaksolta, jona vakuutuksenantaja on antanut vakuutusturvan.
 8. Käyttämättömän vakuutusturvakauden ajalta vakuutuksenottajalla on oikeus saada palautus vakuutusmaksusta, joka määritetään suhteessa käyttämättömään vakuutuskauteen, laskemalla:
  1. Tämän luvun 1 momentin 2 kohdassa määritellyille tapahtumille - sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivää seuraavasta päivästä;
  2. Vakuutetun kuoleman tapauksessa kuolinpäivää seuraavasta päivästä.
 9. Voidakseen peruuttaa vakuutussopimuksen ja hakea vakuutusmaksun palautusta vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan vakuutuksenantajalle tai välittäjälle (Flyhacks) kirjallisen ilmoituksen vakuutussopimuksen peruuttamisesta. Vakuutussopimuksen peruuttamispäiväksi hyväksytään päivämäärä, jona vakuutuksenantaja tai Flyhacks välittäjänä (näiden käyttöehtojen 3 § 3 momentissa tarkoitetulla tavalla) on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen.
 10. Voidakseen vaatia vakuutusmaksun palautusta vakuutetun kuoleman tapauksessa, vaatimuksen tekijä on velvollinen toimittamaan vakuutuksenantajalle vakuutetun lyhennetyn kuolintodistuksen ja kirjallisen hakemuksen vakuutusmaksun palautuksesta.

§ 23

 1. Käyttäjällä, joka on kuluttaja, tai muulla sopimuksen nojalla oikeutetulla henkilöllä, joka on kuluttaja, on oikeusteitse suoritettavan vaatimusten ratkaisun lisäksi oikeus jättää hakemus rahoitusmarkkinaviranomaisen asiamiehelle menettelyn suorittamisesta, jos sopimukseen liittyvä kuluttajariita ratkaistaan tuomioistuimen ulkopuolella. Rahoitusmarkkinaviranomaisen asiamies on viranomainen, jolla on valtuudet suorittaa menettelyjä kuluttajariitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella 23. päivänä syyskuuta 2016 annetun kuluttajariitojen ratkaisemista koskevan lain mukaisesti. Lisätietoja tästä aiheesta on saatavilla rahoitusmarkkinaviranomaisen asiamiehen verkkosivuilla osoitteessa https://rf.gov.pl
 2. Euroopan unionin alueella asuvan käyttäjän, joka on kuluttaja, tai toisen sopimuksen perusteella oikeutetun henkilön, joka on kuluttaja, ja vakuutuksenantajan välisen riidan ratkaisumenettelyn suorittaminen on mahdollista tuomioistuimen ulkopuolella ODR Internet-alustan välityksellä verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vakuutuksenantajan sähköpostiosoite on: quality@axa-assistance.pl.
 3. Vakuutussopimusta koskevat valitukset jätetään:
  1. kirjallisessa muodossa:
   1. henkilökohtaisesti vakuutuksenantajan toimipaikkaan;
   2. postilähetyksenä vakuutuksenantajan osoitteeseen:
    Dział Jakości/Quality Dept.
    AXA Assistance
    ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
  2. sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteeseen quality@axa-assistance.pl YVE:n säännösten mukaisesti.
 4. Lähetetyn ilmoituksen ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot:
  1. asiakkaan etunimi ja sukunimi;
  2. asiakkaan täydellinen kirjeenvaihto-osoite tai sähköpostiosoite, johon vastaus on osoitettava;
  3. ilmoitus vakuutussopimuksesta, jota reklamaatio koskee;
  4. kuvaus ilmoitetusta ongelmasta ja reklamaation perusteena oleva asia ja olosuhteet;
  5. asiakkaan odottamat toimenpiteet;
  6. jos asiakas odottaa saavansa vastauksen sähköisesti - asiakkaan pyyntö sitä koskien.
 5. Jos reklamaation käsittelyprosessissa lisätietojen hankkiminen osoittautuu välttämättömäksi, vakuutuksenantaja ilmoittaa asiasta asiakkaalle, jotta asiakas voi toimittaa kaikki tiedot, joiden toimittamista vakuutuksenantaja pyytää tarpeellisina reklamaation käsittelyä varten.
 6. Vakuutuksenantaja vastaa ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta. Määräajan noudattamiseksi riittää, että vastaus lähetetään ennen sen päättymistä.
 7. Erityisen monimutkaisissa tapauksissa, joissa on mahdotonta käsitellä reklamaatiota ja vastata 10 momentissa tarkoitetussa määräajassa, vakuutuksenantaja: selvittää viivästymisen syyn; osoittaa olosuhteet, jotka on määriteltävä tapauksen käsittelyä varten; määrittää valituksen käsittelyn odotetun määräajan ja antaa vastauksen.
 8. Vakuutuksenantajan vastaus lähetetään 8 momentin 2) kohdassa mainittuun postiosoitteeseen, ellei asiakas ole pyytänyt lähettämään hänelle vastausta sähköpostitse, jolloin vastaus lähetetään sähköpostitse 8 momentin kohdassa 3) mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 9. Siltä osin kuin menettelyä ei ole säännelty sovelletaan 5. päivänä elokuuta 2015 annetun lain säännöksiä, jotka koskevat reklamaatioiden käsittelyä rahoitusmarkkinatoimijoiden ja rahoitusmarkkinaviranomaisen asiamiehen toimesta.
 10. Asiakas voi jättää hakemuksen rahoitusmarkkinaviranomaisen asiamiehelle hänen asiansa käsittelemiseksi.
 11. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaisee yleisten toimivaltamääräysten mukainen toimivaltainen tuomioistuin tai käyttäjän (vakuutuksenottajan) tai sopimuksen perusteella oikeutetun henkilön asuinpaikan tai kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin ja vakuutetun perijän tai sopimuksen perusteella oikeutetun henkilön perijän vaatimusten tapauksessa vakuutetun perijän tai sopimuksen perusteella oikeutetun henkilön perijän asuinpaikan toimivaltainen tuomioistuin.

§ 24

 1. Hakemuksessa lähetettyjen henkilötietojen ja muiden vakuutussopimuksen solmimisen tai suorittamisen yhteydessä annettujen tietojen ylläpitäjä on vakuutuksenantaja.
 2. Hakemuksessa lähetetyt henkilötiedot käsitellään sopimuksen ja tietojen ylläpitäjän oikeudellisesti perustelluiden päämäärien toteuttamiseksi. Edellyttäen, että käyttäjä antaa erillisen suostumuksen, henkilötietoja käsitellään myös sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18. päivänä heinäkuuta 2002 annetussa laissa tarkoitettujen kaupallisten tietojen lähettämiseksi käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelimeen, sähköpostiin, automaattiseen soittojärjestelmään tai muita sähköisen viestinnän keinoja käyttäen ehdotuksen tekemiseen sopimuksen solmimiseksi.
 3. Käyttäjällä on pääsyoikeus henkilötietojensa sisältöön ja niiden korjaamiseen.
 4. Hakemuksessa ilmoitettavien henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista.
 5. Jos sopimus on tehty jonkun toisen nimissä, käyttäjän pitää ennen muiden henkilöiden henkilötietojen ilmoittamista saada heiltä suostumus tietojen antamiseen vakuutuksenantajalle.

VII. VASTUU

§ 25

 1. Flyhacks ilmoittaa, ettei se ole lentokuljetussopimusten osapuoli. Lentokuljetussopimukset solmitaan suoraan lentoyhtiön ja käyttäjän välillä. Siksi näiden sopimusten suorittamatta jättämistä tai epäasianmukaista suorittamista koskevat vaatimukset pitää osoittaa kyseessä olevalle lentoyhtiölle.
 2. Flyhacks ilmoittaa, että vastuu kuljetussopimuksen suorittamatta jättämisestä tai epäasiallisesta suorittamisesta on lentoyhtiöllä 2. helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 261/2004 määrittämillä säännöillä, jotka määrittävät matkustajille kuuluvan korvauksen ja avun yhteiset periaatteet, jos matkustajaa ei oteta lennolle tai lennot peruutetaan tai ne ovat paljon myöhässä (EUVL 2004.46.1.).
 3. Flyhacks ilmoittaa, ettei se ole vakuutussopimusten osapuoli. Vakuutussopimukset solmitaan suoraan vakuutuksenantajan ja käyttäjän välillä. Siksi näiden sopimusten suorittamatta jättämistä tai epäasianmukaista suorittamista koskevat vaatimukset pitää osoittaa suoraan vakuutuksenantajalle.

§ 26

 1. Käyttäjien osalta, jotka eivät ole kuluttajia, Flyhacksin vastuu Flyhacksin ja sellaisen käyttäjän välillä solmitun sopimuksen suorittamatta jättämisestä tai epäasianmukaisesta suorittamisesta rajoittuu käyttäjän Flyhacksille sopimuksen perusteella maksaman palvelumaksun suuruuteen, jonka suorittamatta jättäminen tai epäasianmukainen suoritus koskee käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, vaatimuksia. Flyhacksin vastuu käyttäjän suhteen, joka ei ole kuluttaja, ei sisällä menetettyjä etuja.
 2. Edellisen momentin sääntöä ei sovelleta käyttäjiin, jotka ovat kuluttajia.

VIII. UUTISKIRJE

§ 27

 1. Kentässä Uutiskirje oleva lomake on käyttäjälle osoitettu Flyhacksin tarjous, joka koskee uutiskirjepalvelun suorittamista koskevan sopimuksen solmimista.
 2. Käyttäjän, joka haluaa solmia sopimuksen Flyhacksin kanssa uutiskirjepalvelun suorittamisesta, on täytettävä yllä oleva lomake antamalla siihen sähköpostiosoitteen.
 3. Uutiskirjeen tilauspainikkeen napsauttaminen aiheuttaa lomakkeen lähettämisen Flyhacksille ja se vastaa Flyhacksin tarjouksen hyväksymistä, josta on puhe tämän pykälän ensimmäisen momentin säännössä. Sillä hetkellä Flyhacksin ja lomakkeen täyttäneen henkilön välillä astuu voimaan sopimus uutiskirjepalvelun suorittamisesta.
 4. Tilin perustamista ei vaadita, jotta voisi käyttää uutiskirjepalvelua.

IX. VÄLILASKUTAKUU

§ 28

 1. Käyttäjä voi solmia Flyhacksin kanssa sopimuksen välilaskutakuusta (Layover Cover), kun se solmii käyttöehtojen liitteessä 2 määritellyt lentokuljetussopimukset. Sitä varten käyttäjän pitää valita sitä vastaava vaihtoehto. Flyhacks voi myös antaa valituille käyttäjille välilaskutakuuoption osana lentolippujen ostamista ilman, että käyttäjän on esitettävä pyyntö asiaa koskien.
 2. Välilaskutakuun yksityiskohtaiset ehdot on esitetty käyttöehtojen liitteessä nro 2.
 3. Sillä hetkellä, kun Flyhacks toteuttaa välilaskutakuusta aiheutuvat velvoitteensa käyttäjää kohtaan, käyttäjä tekee Flyhacksin hyväksi saatavien siirron, joihin hänellä on oikeus lentoyhtiön suhteen välilaskutakuuseen sisältyvästä tapahtumasta summaan asti, joka vastaa Flyhacksin käyttäjän hyväksi toteuttamia palveluita välilaskutakuun puitteissa.

X. HINTAHÄLYTYS

§ 29

 1. Käyttäjällä on myös mahdollisuus käyttää hintahälytyspalvelua.
 2. Sitä varten käyttäjän pitää määritellä lentoreitti ja ajanjakso, jona hintaa on tarkkailtava ja hintataso, josta Flyhacksin on ilmoitettava käyttäjälle.
 3. Kun käyttäjän valitsemalla lentoreitillä hinta saavuttaa käyttäjän antaman tason, Flyhacks ilmoittaa siitä sähköpostitse käyttäjälle.
 4. Tilin perustamista ei vaadita, jotta voisi käyttää hintahälytyspalvelua.

XI. ILMOITUKSET LENNOISTA

§ 30

Käyttöehtojen 7 § 1 momentin säännön mukaan käyttäjä perustaa tilin ja voi käyttää sitä maksamatta sen käytöstä rahamaksua, kuitenkin hän saa Flyhacksilta sähköpostitse tietoja mielenkiintoisista lentoyhteyksistä tai muista sivuston kautta saatavilla olevista palveluista.

XII. VAHINGONKORVAUSTEN KÄSITTELY

§ 31

 1. Flyhacks voi ottaa käyttöön ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä sopimuksia sellaisten tahojen kanssa, jotka avustavat korvausvaatimusten perinnässä lentoyhtiöiltä matkustajien oikeuksia koskevien säännösten mukaisesti, erityisesti kun on kyse lennon myöhästymisestä tai peruuttamisesta. Jotta käyttäjä voisi käyttää tällaista Flyhacksille palveluja suorittavan erillisen toimijan tarjoamaa palvelua, käyttäjän pitää täyttää asiaa koskeva lomake, joka on saatavilla sivustolla, tai se toimitetaan käyttäjälle sähköpostitse.
 2. 32 §:ssä kuvattua korvausvaatimusten perimispalvelua ei sovelleta sellaisiin lentoihin, jotka oli turvattu välilaskutakuulla.

XIII. REKLAMAATIOT

§ 32

 1. Kaikki reklamaatiot, jotka koskevat Flyhacksin suorittamia palveluita, on toimitettava Flyhacksille verkkosivulla www.flyhacks.com/contact olevaa yhteydenottolomaketta käyttäen sähköpostitse osoitteeseen airsupport@flyhacks.com, postitse suoraan käyttöehtojen 1 § 2 momentissa annettuun Flyhacksin osoitteeseen tai toimittamalla henkilökohtaisesti kirjattavaksi saapuneeksi käyttöehtojen 1 § 2 kohdassa mainitussa Flyhacksin toimipaikassa.
 2. Reklamaatiossa on annettava käyttäjän tiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan lähettää tiedot reklamaation käsittelyn tuloksesta ja kuvaus siitä, mitä sääntöjenvastaisuuksia Flyhacksin suorittamassa palvelussa on ollut.
 3. Flyhacks käsittelee reklamaation ja ilmoittaa käyttäjälle vastauksen käsittelyn tuloksesta 14 päivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta.

§ 33

 1. Lentokuljetussopimusten suorittamatta jättämiseen tai epäasianmukaiseen suorittamiseen liittyvät reklamaatiot on toimitettava lentoyhtiöille niiden sääntöjen ja sovellettavien lakisäännösten mukaisesti.
 2. Vakuutussopimusta koskevat reklamaatiot on toimitettava vakuutuksenantajalle 23 § 3 momentin säännösten mukaisesti.

XIV. PALVELUIDEN SUORITTAMISSOPIMUKSEN PERUUTTAMISOIKEUS

§ 34

 1. Jollei tämän pykälän viidennen ja seitsemännen momentin määräyksistä ei muuta johdu, käyttäjällä, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa Flyhacksin palveluidensuorittamissopimus syytä ilmoittamatta. Määräaika sopimuksen peruuttamiselle päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta.
 2. Voidakseen käyttää peruuttamisoikeutta käyttäjän on ilmoitettava Flyhacksille päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi Flyhacksin kotipaikan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostitse osoitteeseen airsupport@flyhacks.com). Käyttäjä voi käyttää näiden sääntöjen liitteenä nro 4 olevaa peruutuslomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
 3. Noudattaakseen peruuttamisen määräaikaa riittää, että käyttäjä lähettää tiedot hänelle kuuluvasta oikeudesta peruuttaa sopimus ennen kuin sopimuksen peruuttamisen määräaika umpeutuu.
 4. Flyhacksin kanssa solmitun sopimuksen peruuttamistapauksessa, Flyhacks palauttaa käyttäjälle häneltä saadun palvelumaksun välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona on saanut tiedon käyttäjän päätöksestä käyttää oikeutta peruuttaa sopimus. Flyhacks palauttaa maksut käyttämällä samoja maksutapoja, joita käyttäjä käytti alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei käyttäjä nimenomaisesti sovi muusta ratkaisusta. Joka tapauksessa käyttäjälle ei missään tapauksessa aiheudu mitään maksuja tähän palautukseen liittyen.
 5. Jos käyttäjä on vaatinut Flyhacksia suorittamaan palvelun kokonaisuudessaan ennen sopimuksen peruuttamisen määräajan päättymistä, kuluttaja menettää oikeuden peruuttaa Flyhacksin kanssa solmittu sopimus tämän palvelun suorittamisesta.
 6. Flyhacks huomauttaa, että tässä kohdassa tarkoitettu peruuttamisoikeus ei koske missään tapauksessa sellaisia lentokuljetussopimuksia, jotka käyttäjä on solminut lentoyhtiöiden kanssa sivustoa käyttäen.
 7. Vakuutussopimus peruutetaan 22 §:n säännösten mukaisesti.

XV. HENKILÖTIEDOT.

§ 35

 1. Voidakseen käyttää sivustolla käytettävissä olevia palveluja käyttäjän pitää täyttää asiaan liittyvät lomakkeet. Niillä määriteltyjen henkilötietojen antaminen on pakollista. Käyttäjä voi myös antaa henkilötietonsa kirjeenvaihdossa Flyhacksin kanssa, jotta Flyhacks voi antaa vastauksen.
 2. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta kuitenkin välttämätöntä sivustolla tarjottavien palvelujen käyttämiseksi.
 3. Kaikki käyttäjän Flyhacksille antamat henkilötiedot käsitellään Puolan lainsäädännössä määritettyjen vaatimusten mukaisesti ja ennen kaikkea 29. elokuuta 1997 annetun henkilötietosuojalain mukaisesti ja 18. heinäkuuta 2002 annetun lain mukaisesti koskien palvelujen suorittamista sähköisesti.

§ 36

 1. Henkilötietojen ylläpitäjä on Flyhacks, jollei 4 momentin säännöksistä muuta johdu.
 2. Flyhacks voi antaa käyttäjiltä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn muulle toimijalle sen kanssa solmitun sopimuksen perusteella.
 3. Sivustolla käytettävissä olevien palvelujen suorittamiseksi käyttäjien tiedot annetaan erityisesti lentoyhtiöille, joiden kanssa käyttäjä solmii lentokuljetussopimuksen.
 4. Vakuutussopimuksen solmimisen yhteydessä annettujen henkilötietojen ylläpitäjä on vakuutuksenantaja (24 §).

§ 37

 1. Käyttäjällä on pääsyoikeus omiin henkilötietoihinsa ja hän voi korjata niitä. Flyhacks huomauttaa, että kun muutetaan lentolipun tietoja, sovelletaan näiden sääntöjen 16 §:ssä selostettuja sääntöä.
 2. Lentoyhtiöille annettavien tietojen osalta vaatimus, josta on puhe tämän pykälän 1 momentissa, on myös osoitettava kyseessä olevalle lentoyhtiölle.

§ 38

 1. Flyhacks käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja käyttää niitä siinä määrin ja siihen tarkoitukseen kuin se on välttämätöntä sivuston välityksellä tarjottavien palvelujen suorittamiseksi.
 2. Flyhacksilla on uutiskirjesopimuksen, välilaskutakuusopimuksen tai käyttäjän antaman suostumuksen perusteella oikeus lähettää käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon kaupallisia tietoja suoramarkkinoinnin osana, mukaan lukien lähettäminen päätelaitteiden (esim. tietokone, palvelin) ja automaattisten soittojärjestelmien välityksellä.

§ 39

Flyhacksin keräämiä henkilötietoja voidaan siirtää valtion viranomaisten valtuutetuille elimille sovellettavien lakisäädösten mukaisesti.

§ 40

Flyhacks käyttää henkilötietojen suojaa koskevia ajankohtaisten säännöksien vaatimia teknisiä keinoja estääkseen sähköisesti lähetettyjen henkilötietojen hankinta ja muuttaminen luvattomien henkilöiden toimesta.

§ 41

Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta käyttää sivuston välityksellä toteutettavia palveluita nimettömänä tai salanimellä.

§ 42

 1. Flyhacks rekisteröi myös käyttäjän IP-osoitteen, josta hän käyttää sivustoa..
 2. Käyttäjän IP-osoitteen ja siihen liittyvän sijainnin perusteella Flyhacks optimoi sivuston sisältöä, jotta se sopisi parhaiten käyttäjän tarpeisiin.

XVI. LOPPUSÄÄNNÖKSET.

§ 43

Flyhacks ilmoittaa, että osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ on kuluttajien ja yrittäjien välillä solmittujen etäsopimusten riitojen ratkaisujärjestelmän Internet-alusta. Alusta on liitäntäpiste kuluttajille ja yrittäjille, jotka haluavat ratkaista verkkokauppaa koskevat kuluttajariidat tuomioistuinten ulkopuolella.

§ 44

 1. Flyhacksilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä käyttöehtoja tämän pykälän säädöksissä määriteltyjen sääntöjen mukaan ja vain, jos jokin seuraavista syistä esiintyy:
  1. Flyhacks ottaa käyttöön sivustoon liittyviä uusia palveluita, kuten esimerkiksi matkatavaroita koskevia uusia ratkaisuja, lentokenttien välisiä kuljetuksia, kuljetuksia lentokentältä käyttäjän valitsemaan paikkaan, majoitusvarauksia, retkivarauksia tai varauksia muihin turistinähtävyyksiin kohdepaikkakunnalla, lentoon ja kohdepaikkakunnalla oleskeluun liittyviä vakuutuksia. Jos tämä syy esiintyy, käyttöehtoihin voidaan tehdä muutoksia siltä osin, kuin on välttämätöntä sisällyttää nämä palvelut käyttöehtoihin,
  2. lakisäädösten muutokset, jotka aiheuttavat välttämättömyyden mukauttaa näiden käyttöehtojen säännökset niihin, erityisesti säädösten muutokset, jotka koskevat kuluttajasuojaa, sähköisiä palveluja, henkilötietojen suojaa. Jos tämä syy esiintyy, käyttöehtoihin voidaan tehdä muutoksia siltä osin, kuin on välttämätöntä mukauttaa sen sisältö uusiin lakivaatimuksiin.
 2. Jos jokin edellä mainituista syistä esiintyy, Flyhacks lähettää käyttäjille heidän sivustolle antamaansa sähköpostiosoitteeseen tietoja suunnitelluista käyttöehtojen muutoksista ja linkistä, joka johtaa käyttöehtojen uuteen sisältöön. Tiedot lähetetään käyttäjille vähintään 14 päivää ennen suunniteltujen muutosten voimaantuloa.
 3. Käyttäjä, joka ei hyväksy suunniteltuja muutoksia, voi irtisanoa tilin perustamissopimuksen sivustolle näiden sääntöjen 10 § 2 momentissa määritetyillä periaatteilla. Jos käyttäjä ei irtisano tilin perustamissopimusta ennen käyttöehtojen uuden sisällön voimaanastumispäivää, se muuttuu sitovaksi käyttäjälle sinä päivänä, joka ilmoitetaan käyttöehtojen uuden version voimaantulopäiväksi.

§ 45

 1. Niiden käyttäjien osalta, jotka eivät ole kuluttajia, kaikki tällaisten Flyhacksin käyttäjien riidat kuuluvat Puolan tuomioistuinten toimivaltaan. Nämä asiat käsittelee Puolan tuomioistuin, jonka toimivaltaan kuuluu Flyhacksin osoite.
 2. Edellisen momentin sääntöä ei sovelleta käyttäjiin, jotka ovat kuluttajia.

§ 46

 1. Flyhacksin ja käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, välillä solmittuihin sopimuksiin sovelletaan Puolan lakia.
 2. Flyhacksin ja käyttäjän, joka on kuluttaja, välillä solmittuihin sopimuksiin sovelletaan Puolan lakia edellyttäen, että tällainen sovellettavan lain valinta ei poista kuluttajalta suojaa, joka hänelle kuuluu säännösten perusteella, joita ei lain perusteella voida sulkea pois sopimuksella ja joita olisi sovellettu, jos ei olisi valittu Puolan lakia.

§ 47

Nämä säännöt ovat verkkosivulla https://flyhacks.com/terms_and_regulations ja Flyhacksin näiden sääntöjen 1 § 2 kohdassa mainitussa sääntömääräisessä kotipaikassa.

Liite nro 1.

EVÄSTEPOLITIIKKA

§ 1

 1. Flyhacks käyttää evästetiedostoja (evästeitä), jotka ovat pieniä tekstitietoja, jotka on tallennettu käyttäjän päätelaitteeseen (esim. tietokone, taulutietokone, älypuhelin). Flyhacksin tai muiden toimijoiden teleinformaatiojärjestelmät voivat lukea evästeitä.
 2. Flyhacks käyttää sekä sisäisiä evästeitä, eli sivustolta peräisin olevia, että ulkoisia evästeitä, jotka ovat peräisin muilta toimijoilta kuin Flyhacks, erityisesti Facebook Ireland Limitediltä ja Google Inc.:ltä.
 3. Flyhacks tallentaa evästeet käyttäjän päätelaitteen ja saa sitten niiden sisältämät tiedot tilastollisiin tarkoituksiin, analyyttisiin tarkoituksiin, sivuston sisällön mukauttamiseen kyseisen käyttäjän mieltymyksiin, markkinointitarkoituksiin ja sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseen ja erityisesti istunnon ylläpitämiseen sisäänkirjautumisen jälkeen. Ulkoiset evästeet tallennetaan seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, asiakaspalvelu, tarjousten optimointi, tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset.

§ 2

 1. Flyhacks ilmoittaa käyttäjille, että on mahdollista suorittaa Internet-selaimen sellainen konfigurointi, joka estää evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteeseen.
 2. Flyhacks ilmoittaa, että käyttäjä voi poistaa evästetiedostot sen jälkeen, kun Flyhacks on tallentanut ne Internet-selaimeen siihen tarkoitetulla toiminnolla, siihen tarkoitukseen käytetyillä ohjelmilla tai käyttäjän käyttämässä käyttöjärjestelmässä käytettävissä olevilla työkaluilla.
 3. Seuraavat linkit sisältävät tietoja evästeiden poistamistavoista suosituimmista Internet-selaimista:

§ 3

Flyhacks ilmoittaa myös käyttäjille, että Internet-selaimen konfiguraation muuttaminen, joka estää tai rajoittaa evästeiden tallentamista käyttäjän päätelaitteeseen, voi aiheuttaa suoritettavien palvelujen toiminnallisia rajoituksia. Samankaltaisiin vaikutuksiin voi johtaa evästeiden poistaminen palvelun suorittamisen aikana. Tämä voi johtaa siihen, että sivustolle ei pääse kirjautumaan sisään tai istunto keskeytyy sisäänkirjautumisen jälkeen.

Liite nro 2.

Välilaskutakuu

1. MÄÄRITELMÄT ja YLEISTIEDOT

 • 1.1. Tarjoukset, jotka on merkitty hakkeroiduksi – ovat reittejä, jotka koostuvat riippumattomien lentoyhtiöiden lennoista tai yhden reittivälin lentoja tarjoavien lentoyhtiöiden lennoista, jotka Flyhacks on yhdistänyt, jotta matkustajalle voitaisiin antaa edullinen hintatarjous. Lentoyhtiö tai lentoyhtiöt eivät tarjoa tällaisia reittejä kahdenvälisten sopimusten puitteissa, mutta niihin sovelletaan välilaskutakuuta käyttöehtojen VIII luvussa määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Asiayhteydestä riippuen hakkeroitua tarjousta voidaan jäljempänä kutsua yhdistelmälennoksi tai matkaksi.
 • 1.2. Yhdistelmälento – on lento, joka edellyttää matkustajan siirtymistä toiselle lennolle välilaskun aikana matkalla päämääränä olevalle lentoasemalle.
 • 1.3. Matkasuunnitelman muutos – matkasuunnitelman muutos, joka johtuu viivästymisestä, lennon peruuttamisesta tai lentoyhtiön lähtöajan muutoksesta, jonka seurauksena matkustaja ei ehtinyt seuraavalle lennolle välilaskun lentoasemalla ja/tai ei saapunut päämääränä olevalle lentoasemalle. Edellä mainittu ei koske tilannetta, jossa matkasuunnitelman muutos johtui matkustajan syystä tai yhden yhteyden lennon lähdön määräajan tai kellonajan muutoksesta matkustajan pyynnöstä.
 • 1.4. Ylivoimainen este - sisältää kaikki tapahtumat, joita ei voitu ennakoida tai joita ei voitu estää, esimerkiksi, mutta ei rajoittuen seuraaviin tapahtumiin: sodat, tulvat, tulipalot, luonnonkatastrofit, sääolosuhteet, tulivuorenpurkaukset, terrori-iskut, lakot, estot, hakkereiden hyökkäykset, Internet-ongelmat, tietokonevirukset ja muut vastaavanlaiset syyt.
 • 1.5. Välilaskutakuu – palvelu, jonka matkustaja voi käynnistää napsauttamalla asiaan liittyvää painiketta varaussivulla.
 • 1.6. Avustuspalvelut – välilaskutakuupalveluun liittyvät palvelut, jotka voidaan lisäksi myöntää matkustajalle seuraavissa tapauksissa:
  • 1.6.1. siinä tapauksessa, että matkan alkamisen jälkeen toinen hakkeroidun tarjouksen lento on siirretty seuraavalle päivälle, on viivästynyt tai peruutettu, minkä seurauksena matkustajalle on ehdotettu toiselle päivälle suunniteltua vaihtoehtoista yhteyttä, silloin Flyhacks voi palauttaa matkustajalle ensimmäisen yön majoituksen 50 euroon asti henkilöä kohti..
  • 1.6.2. Jos matkustajan joutui matkustussuunnitelman muutokseen liittyen viettämään yli 5 tuntia välilaskun lentoasemalla, Flyhacks voi silloin palauttaa ruoan ja alkoholittomien juomien kulut 10 euroon asti henkilöä kohti.
  • 1.6.3. saadakseen palautuksen matkustajan pitää ottaa yhteyttä Flyhacksiin niin pian kuin mahdollista ja esittää sen jälkeen lasku (laskut) viimeistään 14 päivän kuluessa tapahtuman päivämäärästä. Korvausprosessi voi kestää 14 päivään asti täydellisen dokumentaation vastaanottamisesta. Dokumentaatio on lähetettävä osoitteeseen: Flyhacks.com Sp. z o.o. ul. Wolność 8d 01-018 Varsova, Puola, merkinnällä LAYOVER GUARANTEE varustettuna.
 • 1.7. Vaihtoehtoisen yhteyden ja avustuspalvelun yhteiskustannukset eivät saa ylittää momentin 2.2 kohdassa 2 määritettyä oikeudellisen vastuun enimmäismäärää.

2. VÄLILASKUTAKUU - MÄÄRÄYKSET

 • 2.1. Flyhacks tarjoaa avustuspalvelua (välilaskutakuu) vain niiden reittien osalta, jotka on merkitty hakkeroiduiksi tarjouksiksi ja alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
 • 2.2. Reitin vaihdon tapauksessa Flyhacks tarjoaa matkustajille halvimman mahdollisen vaihtoehtoisen yhteyden lentokuljetuksena tai muulla kuljetusvälineellä (jos matkustaja niin päättää) ja vastaa kaikista siihen liittyvistä kustannuksista (näissä säännöissä esitettyjen rajoitusten mukaisesti), jotta mahdollistaisi matkustajan pääsyn päämääränä olevalle lentoasemalle tai, jos matkustaja niin haluaa, lähtölennon lentoasemalle (jäljempänä vaihtoehtoinen yhteys).
 • 2.3. Välilaskutakuun mukainen enimmäissumma (mukaan lukien vaihtoehtoisen yhteyden ja kaikkien avustavien palveluiden kokonaiskustannukset) on rajoitettu:
  1. 400 euroon/matkustaja lennoilla yhden mantereen alueella
  2. 1000 euroon/matkustaja mannertenvälisillä lennoilla
  (jäljempänä takuusumma)
 • 2.4. Jos Flyhacksin ehdottamat vaihtoehtoiset yhteydet eivät vastaa matkustajan odotuksia, matkustaja voi silloin ehdottaa valitsemaansa vaihtoehtoista yhteyttä hinnalla, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin Flyhacksin ehdottamien vaihtoehtoisten yhteyksien hinta.
 • 2.5. Vaihtoehtoinen yhteys mahdollistaa, että matkustaja voi jatkaa matkaa viimeistään 72 tunnin kuluessa siitä hetkestä, kun hän on ilmoittanut Flyhacksille reitin muutoksesta tai, jos matka ei ole vielä alkanut, 72 tunnin kuluessa siitä hetkestä, jolloin matkan on suunniteltu alkavan.
 • 2.6. jos halvimman mahdollisen vaihtoehtoisen yhteyden kustannus ylittää takuusumman, Flyhacks kattaa kustannukset takuusummaan asti, kun taas matkustajan on katettava jäljelle jäävä summa, joskin Flyhacks ei ole velvollinen kattamaan väliaikaisesti yli menevää kustannusta matkustajan puolesta. Matkustaja on velvollinen maksamaan jäljelle jäävän summan ennen lipun ostamista.
 • 2.7. jos Flyhacks ei pysty tarjoamaan vaihtoehtoista yhteyttä, joka alkaa 72 tunnin kuluessa, takuusumma palautetaan matkustajalle. Täten Flyhacks täyttää kaikki välilaskutakuusta aiheutuvat velvoitteet ja samalla matkustaja ei esitä Flyhacksille mitään vaatimuksia.

3. VÄLILASKUTAKUU - SIIRTYMISAJAT

 • 3.1. välilaskun lentoasemalla matkustaja on velvollinen tekemään kaikkensa siirtyäkseen nopeasti ja tehokkaasti seuraavalle lennolle. Seuraavia siirtymisaikoja pidetään riittävinä siirtymistä varten (jäljempänä minimaalinen siirtymisikkuna):
  1. Matkustajalla on 60 minuuttia aikaa siirtymistä varten, jos hän matkustaa ilman rekisteröityä matkatavaraa;
  2. Matkustajalla on 90 minuuttia aikaa siirtymistä varten, jos hän matkustaa rekisteröityjen matkatavaroiden kanssa;
  3. Matkustajalla on 120 minuuttia aikaa siirtymistä varten, jos siirtyminen edellyttää terminaalin vaihtoa yhden lentoaseman sisällä ja matkustaja matkustaa rekisteröidyn matkatavaran kanssa tai ilman sitä;
  4. Matkustajalle on varattu 180 minuuttia aikaa, jos siirtyminen edellyttää lentokentän vaihtoa saman metropolin alueella ja matkustaja matkustaa rekisteröidyn matkatavaran kanssa tai ilman sitä.
 • 3.2. Jos matkustajan ja Flyhacksin välillä ei ole yhteisymmärrystä, flightstats.com tietoja pidetään ratkaisevina.
 • 3.3. Jos matkustaja ei ole riittävästä siirtoajasta, eli minimaalisesta siirtymisikkunasta huolimatta suorittanut sellaista siirtymistä, välilaskutakuuta ei silloin katsota velvoittavaksi.

4. Välilaskutakuu – MUUT EHDOT

 • 4.1. Välilaskutakuu astuu voimaan, jos:
  1. Flyhacks on varannut vaihtoehtoiset yhteydet
  2. Matkustaja on ilmoittanut välittömästi Flyhacksille välttämättömyydestä käyttää välilaskutakuuta heti, kun hän on saanut tietää reitin muutoksesta, soittamalla puhelinnumeroon +48 22 395 60 87. Ilmoitukset otetaan vastaan 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa.

5. Välilaskutakuu – POIKKEUKSET

 • 5.1. jos lentoyhtiö ja/tai lentoasema on varmistanut tai on velvoitettu varmistamaan matkustajalle vaihtoehtoisen yhteyden tai muut palvelut, silloin Flyhacks vapautetaan velvollisuudesta kattaa välilaskutakuun puitteissa mitkä tahansa palvelujen kustannukset, jotka ovat yhdenmukaisia kyseisen lentoaseman ja/tai lentoyhtiön matkustajalle tarjoamien palvelujen kanssa.
 • 5.2. Flyhacks ei kata mitään lisäpalveluja tai tason nostoa välilaskutakuun puitteissa.
 • 5.3. Välilaskutakuu katsotaan pätemättömäksi, jos matkustaja on muuttanut varausta ilman lupaa tai ohittamalla Flyhacksin.
 • 5.4. Välilaskutakuu ei ole sitova, jos reitin muutos on johtunut ylivoimaisesta esteestä.

6. MUUT ASIAT

 • 6.1. Välilaskutakuun käyttämiseksi matkustaja on velvollinen tekemään yhteistyötä Flyhacksin kanssa matkan aikana ja sen päättymisen jälkeen, erityisesti lähettämään kaikki asiakirjat, joita Flyhacks.com:in työntekijät tai yhteistyökumppanit pyytävät matkustajalta, esim. henkilöllisyystodistuksen tai passin skannauksen, lennon myöhästymistodistuksen ja matkustusasiakirjat.

Liite nro 3.

SOPIMUKSEN PERUUTUSLOMAKE – MALLI

(tämä lomake on täytettävä ja lähetettävä ainoastaan silloin, kun sopimus halutaan peruuttaa)

FLYHACKS.COM SP.Z O.O.
ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa,
airsupport@flyhacks.com

Minä/me(*) ilmoitan/-mme täten(*) peruuttavani/peruuttavamme seuraavien palveluiden suorittamissopimuksen(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sopimuksen päivämäärä:………………………………………

Kuluttajan (-jien) etunimi ja sukunimi : ………………………….………………………………………………………………

Kuluttajan (-jien) osoite : ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………….
Kuluttajan (-jien) allekirjoitus
(vain, jos lomake lähetetään paperimuodossa)
Päivämäärä:……………………………………………
(*) Tarpeeton yliviivattava.